Textplattor

Art nr 203 100 Textplattor 40 mm
Art nr 205 100 Textplattor 16 mm
Art nr 206 100 Textplattor 8 mm

Bilden visar exempel på textplattor.

Se tabell för lagerförda textplattor:

ANSL HUVUDLEDN RENS BR
AVL LEDN HUVUDVENT RÄNNST BR
AVST VENT INSP BR SEGJÄRN
DAGVATTEN LUFTN VENT SERV VENT
DAGVBR MÄTAR BR SPILLV
DRÄN BR NEDST BR SPILLV BR
DRÄN LEDN OLJEAVSK SPOLBR
FETTAVSK PEH SPOLP
FJÄRRV PEL TILLSYNSBR
GAS PEM TÖMN VENT
GASLEDN PROV BR UTFYLLNAD
PUMP BR VATTENLEDN
PVC VATTENMÄT BR

Kompletterande produkter