Blindproppar

Art nr 105 200 Blindpropp med fotskruv (A)

Art nr 106 200 Blindpropp med bajonettkoppling (B)

Art nr 107 200 Blindpropp med ögonblickskoppling (C) (Billmankoppling) Försedd av säkerhetsskäl med en kulventil