Skylthållare / Fästen

Skylthållare


Skylthållare med tak för bygelfäste
Art nr 230 100

Skylthållare av aluminium passande till skylt 74 x 77 mm
Art nr 230 200
Skylthållare av aluminium passande till skylt 74 x 108 mm

Bygel med tillhörande bygelstöd
Art nr 231 138

Bygel med tillhörande bygelstöd till ovanstående för rör utvändig
dimension ø 38 mm
Art nr 231 148
Bygel med tillhörande bygelstöd till ovanstående för rör utvändig
dimension ø 48 mm
Art nr 231 160
Bygel med tillhörande bygelstöd till ovanstående för rör utvändig
dimension ø 60 mm

Skylthållare med tak för slangklämma
Art nr 230 101
Skylthållare av aluminium passande till skylt 74 x 77 mm

Art nr 242 103 – 242 204
Slangklämmor Serratub finns i olika dimensioner till ovanstående
skylthållare (Art nr 230 101)

Toppfästen
Art nr 235 000
Gjutet toppfäste tillverkas för samtliga distansskyltar i
dimension  ø 38, 48 alternativt 60 mm (utvändig rördimension)

Genomgående fästen
Art nr 236 000
Gjutet, genomgående fäste tillverkas som ovan


Kompletterande produkter