Spårfärg

Art nr 750 100
Spårfärg blå, 200 g
Art nr 750 200
Spårfärg gul, 200 g
Art nr 750 400
Spårfärg grön fluorescerande, 200 g
Art nr 750 500
Spårfärg röd, 200 g

 

Spårfärg i burk. Används för att spåra i vatten- och avloppsledningar.
Färgar vattnet kraftigt.
Lös upp 3 – 4 g (en tesked) i 10 l vatten och rör om ordentligt.
Helt ofarligt och biologiskt nedbrytbart.

Säkerhetsdatablad
Spårfärg 750
Spårfärg flour grön 750