Textplattor

Textplattor finns i tre storlekar,
Art nr 203 100 40 mm
Art nr 205 100 16 mm
Art nr 206 100 8 mm

Tabellen visar lagerförda textplattor.

Bilden visar exempel på textplattor.

Plattor för beskrivning av ledning och detalj.

Art nr 203 100 Textplattor 40 mm

AVL LEDN AVST VENT DAGVATTEN DAGV BR DRÄN BR FETTAVSK
FJÄRRV GALLER BR GAS GASLEDN HUVUDLEDN HUVUDVENT
INSP BR LUFTN VENT MÄTAR BR NEDST BR OLJEAVSK PROV BR
PUMP BR RENS BR RÄNNST BR SEGJÄRN SERV VENT SPILLV
SPILLV BR SPOLBR SPOL P TILLSYNSBR TÖMN VENT UTFYLLNAD
VATTENLEDN VATTENMÄT BR

 

Art nr 205 100 Textplattor 16 mm

ANSL DIM

Kompletterande produkter