Brandpostövergång

Art nr 105 106 Övergång BP-huvud fotskruv (A) till bajonett (B) i mark

Art nr 105 107 Övergång BP-huvud fotskruv (A) till ögonblickskoppling (C) i mark

Art nr 106 105 Övergång BP-huvud bajonett (B) till fotskruv (A) i mark

Art nr 106 107 Övergång BP-huvud bajonett (B) till ögonblickskoppling (C) (Billmankoppling)