Snedsätesventil

Brandpostventilerna är tillverkade i mässing och av kägelventil- konstruktion med kopplingsdel 63 på utloppet. Ventilerna är själv- dränerade och därför frostsäkra.
Ventilerna överensstämmer helt med Svensk standard

Art nr 187 050  Inlopp invändig gänga G50
Art nr 187 065  Inlopp invändig gänga G65