Distansskylt typ E är en skylt som används för att markera avståndet till olika typer av ledningar, ventiler, brunnar och andra detaljer i marken. 
Skylten är gjord av aluminium och finns i storlekarna 74 x 77 mm och 74 x 108 mm. 

Färgen på skylten avgör vad det är för typ av ledning som den markerar. Information om vad det är för typ av detalj och vilket mått som gäller sker med gjutna siffror. 
Utmärkning sker oftast på alla typer av detaljer på vatten-, spill- och dagvattenledningar.

Uppsättning på stolpe sker med rostfri slangklämma Serratub alternativt svgasrörsklämma

DISTANSSKYLT GJUTEN MED TEXT 215
DISTANSSKYLT GJUTEN UTAN TEXT 216

Art nr 215 101 Blå AV
Art nr 215 102 Blå SV
Art nr 215 201 Gul NB
Art nr 215 202 Gul RB
Art nr 215 203 Gul SB
Art nr 215 204 Gul TB
Art nr 215 301 Brun NB
Art nr 215 302 Brun RB
Art nr 215 303 Brun SB
Art nr 215 304 Brun TB
Art nr 215 305 Brun SV

Art nr 216 100 Blå
Art nr 216 200 Gul
Art nr 216 300 Brun

DISTANSSKYLT GJUTEN MED TEXT 217

Art nr 217 101 Blå AV
Art nr 217 102 Blå SV

DISTANSSKYLT GJUTEN UTAN TEXT 218

Art nr 218 100 Blå
Art nr 218 200 Gul
Art nr 218 300 Brun

SIFFROR TECKEN GJUTNNA 220 WEJO

Art nr 220 100 Tecken 16 mm
Art nr 220 500 Tecken 40 mm