gradhammare krysshammare wejo


Handverktyg för tillformning av sten. Gradhuggning eller krysshamring av de plana ytorna. Krysshammaren är gjord i hårdmetall som har utvecklats till att ha de speciella egenskaper som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten


Art nr 830 600 36 tänder

Art nr 830 700 64 tänder

RELATERADE PRODUKTER

ritsmejsel mejsel wejo klyvmejsel huggmejsel mejslar stenverktyg stenhugg stenknackning Mejslar     Stenverktyg med hårdmetallskär. Handverktyg för grovhuggning och tillformning av sten. Lämplig för yrkesmän inom stenindustrin. Stenverktygen / mejslarna har de speciella  egenskaperna som krävs för tuffa förhållanden. Stenvedrktygens / mejslarnas hårdmetall har utvecklats till att ha de speciella egenskaperna som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten, främst granit.