STENUPPTAGARE SAH PROBST WEJO STENVERKTYG LYFTVERKTYGArt nr 519 600 Stenupptagaren SAH är ett snabbt och bekvämt verktyg för att lyfta stenar från redan lagd yta

Stenupptagaren är ställbar mellan 90 - 400 mm

Vikt 4,9 kg

Stenupptagare SAH PRobst