spårfärg wejo


Spårfärg i burk. Används för att spåra i dagvatten- och avloppsledningar. Färgar vattnet kraftigt.

Lös upp 3 - 4 g (en tesked) i 10 l vatten och rör om ordentligt.

Helt ofarligt och biologiskt nedbrytbart

Vikt 200 g


Art nr 750 100 Blå

Art nr 750 200 Gul

Art nr 750 400 Grön fluorescerande

Art nr 750 500 Röd


Ladda ner säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad grön

Se på vår youtube hur det kan se ut med spårfärgen i en dagvattenbrunn