Distansskylt FIX för utmärkning av bland annat ventiler och olika typer av brunnar i marken. Färgen på skylten avgör vad det är för typ av ledning, information av vad det är för typ detalj och vilket mått som gäller sker med instansning. Utmärkning sker oftast på alla typer av detaljer på vatten, spill och dagvattenledningar


Skylten är i aluminium

Skyltens storlek är 65 x 72 mm


Art nr 239 100  Blå
Art nr 239 200  Gul
Art nr 239 300  Brun
Art nr 239 400  Grön
Art nr 239 500  Röd
Art nr 239 600  Lila
Art nr 239 700  Svart
Art nr 239 800  Vit


Hel kartong innehåller 50 stycken


Färger och vad som ska stansas kan skilja sig mellan kommunerna


Länk till Slangklämmor Serratub

Förklaring skyltexempel


Blå färg = Vattenledning

SV = Servicventil

Mått översta raden = Utmått mellan skylten och detaljen

Understa raden = Används vid sidomått


DISTANSSKYLT FIX STANSAD WEJO