Dimensioner:


1 m vattenpelare = 1 hg & 0,1 bar

1 bar = 1 kg & 10 m vattenpelareRörpropparna är lämpade för bland annat provtryckning eller tillfällig förslutning alt. för att kontrollera vattenflöden i rörledningar då de kan förses med klokoppling på ena gaveln. Alla munibollar är försedda med vanlig däcksventil och förankringsmöjlighet för att minimera risken att proppen följer med in i röret

 

Proppen kan även fås i andra storlekar