BRANDPOSTÖVERGÅNGAR BRANDPOSTÖVERGÅNG WEJO

105 106

105 107

106 105

106 107

Brandpostövergång för att enkelt och smidigt kunna byta brandpostanslutning. Övergångskopplingar sparar utrymme då man inte behöver ha flera brandposthuvuden

Art nr 105 106 

Övergång BP-huvud fotskruv (A) till bajonett (B) i mark

Art nr 105 107 

Övergång BP-huvud fotskruv (A) till ögonblickskoppling (C) i mark

Art nr 106 105 

Övergång BP-huvud bajonett (B) till fotskruv (A) i mark

Art nr 106 107 

Övergång BP-huvud bajonett (B) till ögonblickskoppling (C)(Billmankoppling)